Tag Archives

Archive of posts published in the tag: videokonference

Zprostředkovatel vysoce kvalitních videokonferencí

Již dávno člověk není nucen komunikovat pouze verbálně, nebo psanou formou. Před více než sto lety vynalezli telegraf, který pak byl nahrazen prvními telefony. Ani ty dnes nemusí být přidrátované ke zdi, ale můžete si je vzít kamkoliv a vlezou se i do…